Våra mål

Profil och mål

Teateri är Jönköpings enda fria teatergrupp. Den internationella profilen är tydlig. Gruppen spelar framförallt för barn och unga, men även för vuxna. I centrum står alltid berättelser som berör, roar och förargar.

I nära samarbete

Genom åren har Teateri haft samarbete med SMOT, Jönköpings Läns museum, Röda Korset, Rädda Barnen, samt Kulturskolorna i Jönköping, Eksjö och Värnamo. Under 2018-19 så har vi satt upp Våren Vaknar med Teaterstickorna i Jönköping.
Internationellt har Teateri samarbetat med Teatro all’Improvviso, samt vid flera tillfällen deltagit på Edinburgh Fringe Festival och andra teaterfestivaler i Frankrike, Italien, Spanien och Chile.

Skapande skola

Teateri samverkar med de skolor som man besöker. Ensemblen skickar ut ett förberedande studiematerial så att skolornas pedagoger kan arbeta med föreställningarnas tema- både före och efter föreställningen.

Jönköpings Teater

Teateri har lokal och fast scen på Jönköpings Teater- en vacker byggnad från 1904 vid Hovrättstorget i Jönköping.

Bidrag och stöd

Ekonomiskt stöds gruppen av Kultur Jönköpings kommun, Region Jönköpings län och Statens Kulturråd.