Om TEATERi

Om oss

TEATERi bildades 1997 av flera professionella skådespelare och regissörer i Jönköping med olika nationell bakgrund. Gruppen nyproducerar varje år flera uppsättningar för grundskolan och för unga vuxna/vuxna. Bland tidigare spelade föreställningar märks kritikerrosade Tala! Det är så mörkt, Som glöd under snö, Världens bästa begravningar och Tisdagarna med Morrie. Repertoaren beslutas i repertoarrådet, där de konstnärliga ledarna Vera Veljovic och Christian Arin leder arbetet.

Barnkultur

TEATERi deltar i Jönköpings Barnkulturgrupp, där kulturproducenter och skola möts, och för en kontinuerlig dialog med arrangörer i länets skolor och Sveriges teaterföreningar. Den fria teatergruppen tillhör SUS- Smålands Unga Scen, inom Smålands Musik och Teater och är också medlemmar i Teatercentrum Väst. Kontor, lager och spellokal finns på Jönköpings Teater vid Hovrättstorget i Jönköping.

Stöd

Gruppen stöddes under 2018 av Kulturrådet, Region Jönköpings Län, och Kultur och Fritidsförvaltningen, Jönköpings Kommun. Utöver detta har gruppen ett avtal med Kultur Jönköpings Kommun och Destination Jönköping enligt vilket Jönköpings Teater är Teateri:s kontor, repetitions- och spelscen.

Pedagogik

Till varje uppsättning för grundskolan erbjuder Teateri ett pedagogiskt material till stöd för lärare och elever. Eleverna får ett elevbrev från ensemblen före teaterbesöket, samt ett studiematerial, som både kan användas för att introducera föreställningen och till efterarbete i skolan.

Jämställdhet, mångfald och arbete för funktionshindrade

Teateri har ända sedan starten fört ett samtal om det internationella perspektivet, mångfalds- och jämställdhetsmål och vad det innebär för repertoar och rollsättning. Vid varje repertoarläggning och anställning arbetar gruppen efter att jämvikt uppstår i könsförhållandet man/kvinna inom varje yrkesskrå och vid varje repertoarläggning och anställning arbetar man för att minst en tredjedel av de anställda har en annan etnisk bakgrund än den svenska. På Jönköpings Teater finns hörselslinga, rullstolsplatser, HWC och hiss. Från och med hösten 2009 har ensemblen med hjälp av Landstingets teckentolksavdelning fått möjlighet att få alla föreställningar teckentolkade.