Piloten

Thaddeus Phillips regisserar en föreställning om författaren till ”Den lille prinsen”, Antoine de Saint-Exupéry. Baserad på en bok av Peter Sis som heter ”The Pilot and the Little Prince”. Föreställningen ska produceras med den för Thaddeus Phillips typiska visuella berättartekniken och rikta sig till åldrarna 11 år och uppåt.